cida

cida
1.
is. Sivri dəmir ucluqlu, dəlici qədim silah; mizraq. Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. (Ata. sözü). Koroğlu qayıtmaz, tufan saçmasa; Cida işlətməsə, qılınc çaxmasa. «Koroğlu». Cida boyu – ölçü bildirir (adətən, gün, günəş sözləri ilə deyilir). <İntelligentin anası:> <Oğlum> gün iki cida boyu qalxmamış, üstünə diri ilan salasan, yerindən tərpənməz. Qant.. <Pəri cadu:> Əgər gün bir cida boyu qalxınca burada olmasa, sənin ətini öz anana yedirdəcəyəm. Ə. H.. Günəş bir cida boyda ucalanda uzaqda balaca bir qaraltı göründü. P. M..
◊ Cidanın ucu çuvaldan çıxır – bax xoruzun quyruğu görünür («xoruz»da).
2.
z. <fars. cüda> klas. Ayrı, uzaq. Cümləsin rahi-həqiqətdən cida görməkdəyəm. . C. C.. Cida düşmək, cidayə düşmək – uzaq düşmək, ayrı düşmək. Fikrim, zikrim, sözüm, xəyalım sənsən; Haçan könlüm səndən cidayə düşər. M. V. V.. Cida düşüb ulusundan, elindən; Ənkəbuttək can asılır telindən. A. Ə.. <Dərviş:> Heyvanlar da tək-təkinə dolanmayıb, arxadaşlar gəzdikləri halda mən öz həmcinsimdən cida düşüb ormanlarda, səhralarda qalmışdım. A. D.. Cida etdirmək klas. – ayırmaq. <Şah:> Bu necə olan işdir! Yoxsa keşiş məni aldatdı. Bu saat onun başını bədənindən cida etdirərəm. Ü. H.. Cida salmaq – ayırmaq, ayrı salmaq. Əzəl ayrılığımız haqqın işidir; Fələk bizdən cida saldı sağları. «Lətif şah». <Ruqiyyə:> . . Məni özündən cida salma, ayrılıq oduna dözə bilmərəm. A. D..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • CIDA — steht für: CIDA City Campus, eine private Hochschuleinrichtung mit Sitz im südafrikanischen Johannesburg Centro de Investigaciones de Astronomia, in Venezuela Cometary and Interstellar Dust Analyzer, ein Instrument der Stardust (Sonde) Di …   Deutsch Wikipedia

  • -cida — [dal lat. cida, dal tema di caedĕre tagliare, uccidere ]. Secondo elemento di parole composte, nelle quali significa uccisore (per es., matricida, omicida, ecc.) …   Enciclopedia Italiana

  • -cida — elem. de comp. Exprime a noção de ação que provoca a morte ou o extermínio.   ‣ Etimologia: sufixo latino cida, do latim caedo, ere, cortar, deitar abaixo …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • -cida — (Del lat. cida, de la raíz de caedĕre, matar). elem. compos. Significa matador o exterminador . Herbicida, insecticida …   Diccionario de la lengua española

  • CIDA — sigla Confederazione Italiana Dirigenti d Azienda …   Dizionario italiano

  • -cida — {{hw}}{{ cida}}{{/hw}} secondo elemento: in parole composte significa ‘uccisore’: omicida, tirannicida …   Enciclopedia di italiano

  • CIDA — Things known by the initialism CIDA include: * [Cultural Industries Development Agency] , www.cida.co.uk * Canadian International Development Agency * Centro de Investigaciones de Astronomia, Venezuelan institute of astronomical investigation *… …   Wikipedia

  • -cida — ► sufijo Componente de palabra procedente del lat. caedo, que significa matar: ■ parricida, suicida. TAMBIÉN cidio * * * cida Elemento sufijo del lat. «caedĕre», matar, que forma adjetivos y nombres con significado de agente: ‘regicida,… …   Enciclopedia Universal

  • -cida — {{#}}{{LM C42468}}{{〓}} {{[}} cida{{]}} Elemento compositivo sufijo que significa ‘que mata’: • homicida, insecticida.{{○}} {{★}}{{\}}ETIMOLOGÍA:{{/}} Del latín cida, y este de la raíz de caedere (matar) …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • -cida — cì·da conf. 1. che, chi uccide: moglicida, tirannicida 2. che uccide, che serve a uccidere, a eliminare: microbicida, moschicida 3. TS bot. che si apre, che si divide {{line}} {{/line}} ETIMO: dal lat. cīda(m), cfr. caedĕre tagliare a pezzi …   Dizionario italiano

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”